Vår historia

Ta del av vårt förflutna och hur vi hamnade där vi är idag

Vi är fyra studenter som har grundat Onomi för att erbjuda andra företagare bekväma och kompletta IT-lösningar. Vår affärsidé är att med passion och kompetens hjälpa andra företagare med digitala lösningar.